Održano javno predstavljanje rezultata vrednovanja Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Otvaranje javnog predstavljanja

Tijekom proteklih 15 mjeseci neovisni stručnjaci angažirani u otvorenom postupku javne nabave proveli su vrednovanje Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Po završetku provedbe, 5. listopada 2021. godine, u Hotelu Sheraton, u Zagrebu održano je javno predstavljanje rezultata i preporuka vrednovanja.

Javno predstavljanje, u ime Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uvodnim pozdravnim govorom otvorila je gđa Ivana Matošin, načelnica Sektora za praćenje, vrednovanje i informiranje te u ime Pružatelja usluge, tvrtke Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., gđa Kristina Singer, projektna koordinatorica. Istaknuto je kako su vrednovanja prepoznata na razini EU kao značajan alat procjene učinka operativnih programa te kako su obrazovanje i cjeloživotno učenje, područja kojima se bavi ovo vrednovanje, jedna od ključnih područja ulaganja sa značajnim financijskim alokacijama, kako u ovom programskom razdoblju, tako i u razdoblju 2021.-2027.

Nakon uvodnih govora, ključni stručnjaci i stručnjakinje angažirani/e na ovom vrednovanju predstavili/e su rezultate, nalaze i preporuke u sklopu definiranih evaluacijskih kriterija relevantnosti, učinkovitosti, djelotvornosti i učinka. Tijekom održanog predstavljanja, sudionici/e su aktivno postavljali pitanja, a neke od tema odnosile su se na izazove provođenja evaluacije za vrijeme pandemije bolesti COVID-19, dostupnost i kvalitetu istraživačkih podataka te potrebu za vrednovanjem dugoročnijih ishoda intervencija u području obrazovanja.

Javno predstavljanje bilo je moguće pratiti putem prijenosa uživo na servisu YouTube, a Završno izvješće o provedenom vrednovanju javno je objavljeno na internet stranici Europskog socijalnog fonda, www.esf.hr.

Predstavljanje rezultata provedenog vednovanja Prioritetne osi 3
Sudionici/e javnog predstavljanja