Donesena Odluka o financiranju operacije „Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv kibernetičkog kriminala“ Pravosudne akademije

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Pravosudnoj akademiji za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje” Specifičnog cilja 11.i.2. „Unaprjeđenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija” za operaciju „Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv kibernetičkog kriminala” Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” (UP.04.1.2.03) donijelo je Odluku o financiranju za operaciju Pravosudne akademije pod nazivom „Unaprjeđenje programa edukacija u borbi protiv kibernetičkog kriminala“.

Operacija je posebno usmjerena razvijanju edukativnih programa za jačanje kapaciteta pravosudnih dužnosnika, savjetnika i službenika u pravosuđu o kibernetičkom kriminalu. Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 2.267.506,04 HRK.

Odluka o financiranju nalazi se ovdje.