Odluka o financiranju operacije “Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat” Ministarstva uprave

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu uprave za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 “Dobro upravljanje”, Specifičnog cilja 11.i.1 “Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima” za operaciju “Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat” Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” (broj Poziva: UP.04.1.1.17) donijelo je Odluku o financiranju operacije Ministarstva uprave pod nazivom “Uspostava platforme sa elektroničkim uslugama za e/m-Potpis i e/m-Pečat”. Cilj operacije je povećati učinkovitost komunikacije unutar sustava državne i javne uprave te u načinu pružanja elektroničkih usluga i njihovoj interakciji s građanima i poslovnim subjektima, kao korisnicima javnih usluga.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 22.465.901,38 HRK.

Odluka o financiranju nalazi se u OVDJE.