Odluka o financiranju operacije „Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih interesa i usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima EU“ Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu vanjskih i europskih poslova za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ za operaciju „Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih interesa i usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima EU“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (broj Poziva: UP.04.1.1.11) donijelo je Odluku o financiranju operacije Ministarstva vanjskih i europskih poslova pod nazivom „Unaprjeđenje znanja, vještina i stručnih kompetencija državnih i javnih službenika za zastupanje nacionalnih interesa i usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima EU“. Cilj operacije je kvalitetnije predstavljanje i zastupanje nacionalnih interesa RH i usuglašavanje zakonodavnih prijedloga u tijelima EU.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 7.327.264,05 HRK. Odluka o financiranju nalazi se u prilogu.