Odluka o financiranju operacije “Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori – ZNANSTVENA SURADNJA” Hrvatske zaklade za znanost

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva Hrvatskoj zakladi za znanost za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 – Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Specifičnog cilja 10.ii.3. –  Bolje istraživačko okruženje za ljudske potencijale, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (UP.03.1.3.03), donijelo je Odluku o financiranju operacije Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori – ZNANSTVENA SURADNJA.

Cilj operacije je da se kroz suradnju domaćih znanstvenika i znanstvenika iz dijaspore omogući prijenos znanja i privuku ulaganja primarno u sustav znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, te da se potakne njihov povratak u domovinu.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 44.842.440,00 HRK.

Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.

Popis ugovora nalazi se OVDJE.