Odluka o financiranju operacije „Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019.-2023.“ Državne škole za javnu upravu

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Državnoj školi za javnu upravu za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ za operaciju „Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019.-2023.“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (broj Poziva: UP.04.1.1.13) donijelo je Odluku o financiranju operacije Državne škole za javnu upravu pod nazivom „Priprema Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019.-2023.“. Cilj operacije je unaprijediti sustav stručnog usavršavanja u javnoj upravi. Operacija se planira u partnerstvu s Ministarstvom uprave.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 2.750.411,64 HRK. Odluka o financiranju nalazi se u prilogu.