Odluka o financiranju operacije „Prilagodba informacijskih sustava Tijela Javnog Sektora Portalu otvorenih podataka“ Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1. „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ za operaciju „Prilagodba informacijskih sustava Tijela Javnog Sektora Portalu otvorenih podataka (open data)“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.04.1.1.19) donijelo je Odluku o financiranju operacije Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva pod nazivom „Prilagodba informacijskih sustava Tijela Javnog Sektora Portalu otvorenih podataka (open data)“. Cilj operacije je unaprijediti sustav za objavu otvorenih podataka tijela javne uprave, ojačati kapacitete tijela državne i javne vlasti u predmetnom području te uključiti što veći broj subjekata tijela državne i javne vlasti u objavljivanje otvorenih podataka i sustav otvorenih podataka.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 6.798.000,00 HRK. Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.