Donesena Odluka o financiranju operacije Ministarstva pravosuđa i uprave „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu pravosuđa za dostavu prijedloga operacije „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj” koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – “Dobro upravljanje” Specifičnog cilja 11.i.2 “Unaprjeđenje kapaciteta i funkcioniranja pravosuđa kroz poboljšanje upravljanja i kompetencija” Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.” (UP.04.1.2.06) 8. listopada 2020. godine donijelo je Odluku o financiranju operacije Ministarstva pravosuđa i uprave „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“.

Predmetnim projektom financirati će se aktivnosti unaprjeđenja poslovnih procesa i korištenja IT tehnologija u pravosuđu (nadogradnja ERP sustava, sustava Kaznene evidencije, sustava e-registra, pilot projekta eSudnice, sustava pretvaranja govora u tekst i dr.), jačanje kompetencija službenika i dužnosnika pravosudnog sustava, te poboljšanje uvjeta rada i nabave opreme.

Ukupna vrijednost i iznos bespovratnih sredstava za operaciju „Daljnje unaprjeđenje kvalitete pravosuđa kroz nastavak modernizacije pravosudnog sustava u Republici Hrvatskoj“ je 48.700.529,84 HRK.  Odluka o financiranju nalazi se u prilogu.