Odluka o financiranju operacije „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“ Povjerenika za informiranje RH

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Povjereniku za informiranje za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“, Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (broj Poziva: UP.04.1.1.07) donijelo je Odluku o financiranju operacije Povjerenika za informiranje pod nazivom „Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga, medija i građana za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama“. Cilj operacije je jačanje transparentnosti i otvorenosti u javnom upravljanju.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 599.922,00 HRK.

Odluku o financiranju možete vidjeti OVDJE.