Odluka o financiranju operacije „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ Ministarstva uprave

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu uprave za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“, za operaciju „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (broj Poziva: UP.04.1.1.18) donijelo je Odluku o financiranju operacije Ministarstva uprave pod nazivom „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“. Cilj operacije je unaprjeđenje učinkovitosti sustava javne uprave u pružanju usluga građanima informatizacijom procesa i razvojem e-usluga u području odgoja i obrazovanja, odnosno uspostava informacijskog sustava koji će omogućiti uspostavu kompleksnih elektroničkih usluga prema korisnicima odgojno-obrazovnih institucija. Operacija se planira u partnerstvu s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 40.002.019,64 HRK. Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.