Objavljena Odluka o financiranju za operaciju „Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za dostavu prijedloga operacija koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 – Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, Specifičnog cilja 8.vii.2 Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ za operaciju „Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.01.3.2.07) donijelo je Odluku o financiranju za navedenu operaciju.

Operacijom će se osnažiti kapaciteti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te unaprijediti kvaliteta postojećih usluga koje Zavod pruža. Zavod će uvesti novi sustav upravljanja ljudskim resursima, unaprijediti postupak zapošljavanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja te educirati zaposlenike za pružanje novih ili poboljšanih usluga u cilju modernizacije i unapređivanja rada Zavoda kao javnog servisa građana.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 19.845.000,15 HRK.

Odluka o financiranju nalazi se u OVDJE.