Ministarstvo zdravstva objavilo poziv „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“

Ministarstvo zdravstva objavilo je dana 30. ožujka 2018. godine otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a usmjeren je na povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Pozivom će se financirati aktivnosti promicanja zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti te aktivnosti unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava iznosi 27.000.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo zdravstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Natječajna dokumentacija dostupna je u okviru rubrike Natječaji.