Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je dana 18. prosinca 2019. godine otvoreni (trajni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”.

PDP se provodi u okviru Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, Prioritetne osi 2 – Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9i Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, Specifičnog cilja 9.i.1. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Aktivnosti koje će biti financirane u okviru predmetnog PDP-a provodit će se s ciljem povećanja socijalne uključenosti i/ili zapošljivosti ranjivih skupina kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. To će se postići kroz razvoj/unaprjeđenje socijalnih usluga i programa za aktivno socijalno uključivanje i/ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina, te kroz razvoj i unaprjeđenje interkulturalnih usluga/aktivnosti na prostoru urbanih aglomeracija/ područja u svrhu socijalnog uključivanja ranjivih skupina.

Radi se o otvorenom trajnom pozivu s predviđenim trajanjem provedbe projekata od 18 do 24 mjeseci, ukupne vrijednosti 85.712.000,00 HRK koji je podijeljen po grupama na 7 urbanih aglomeracija/ područja (7 grupa alokacija) u kojima će se projektne aktivnosti provoditi. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, od čega je 85 % osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Prihvatljivi prijavitelji po ovom pozivu su jedinice lokalne samouprave na prostoru jedne od odabranih urbanih aglomeracija/područja i javne ustanove kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave (grad ili općina), sa sjedištem na prostoru jedne od odabranih urbanih aglomeracija/područja, registrirane za obavljanje djelatnosti u području obrazovanja i/ili kulture i/ili socijalne skrbi.

Projektne prijedloge biti će moguće podnositi od 20. siječnja 2020. godine, dok je krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga 18. prosinac 2020. godine.

Više o pozivu potražite OVDJE.