Izrezak-svi veliki

Fond: Europski socijalni fond

Status: ZATVOREN

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Vrijednost natječaja: 300.000.000,00 kn

Vrsta poziva: otvoreni poziv za  dodjelu bespovratnih sredstava-trajni poziv

Prijavitelji: vrtići

jedinice lokalne samouprave

Sažetak: U okviru operacije ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, koja se planira u modalitetu otvorenog trajnog Poziva, financirat će se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa. Projekti će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Operacija ukupne vrijednosti 300.000.000,00 kn namijenjena je dječjim vrtićima te jedinicama lokalne  samouprave kao potencijalnim prijaviteljima odnosno partnerima u okviru Poziva.

VAŽNO!!! – Obavijest – 9. Odluka o financiranju/Povećanje dostupnih financijskih sredstava i zatvaranje Poziva

Dana 8. ožujka 2019. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.08  „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ donijelo je 9. Odluku o financiranju u vrijednosti 22.776.156,68 kn, od ukupnog iznosa programa dodjele bespovratnih sredstava 318.606.360,11 kn. Navedeno povećanja dostupnih financijskih sredstava u okviru Poziva, sa inicijalnih 300.000.000,00 kn na 318.606.360,11 kn, Ministarstvo je izvršilo kako bi se omogućilo financiranje svih projektnih prijedloga pristiglih do obustave poziva, a koji su uspješno prošli postupak dodjele bespovratnih sredstava u okviru Poziva.

Donošenjem predmetne Odluke o financiranju službeno su iscrpljena raspoloživa bespovratna sredstva u okviru Poziva te se stoga Poziv ZATVARA s današnjim datumom – 11. ožujka 2019

VAŽNO!!!

Produljenje obustave Poziva „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Dana 31. prosinca 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 28. veljače 2019. godine do 12:00 sati.

VAŽNO!!!

Produljenje obustave Poziva „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“

Dana 26. veljače 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 31. ožujka 2019. godine do kraja dana.

 

VAŽNO!!!

Dana 31. listopada 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.08  „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ donijelo je 6. Odluku o financiranju u vrijednosti 34.714.383,62 kn, od ukupnog iznosa programa dodjele bespovratnih sredstava 300.000.000,00  kn.  

 

Dokument je dostupan za preuzimanje na:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/6853/

 

VAŽNO!!!

Dana 15. listopada 2018.  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.08  „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ donijelo je 5. Odluku o financiranju u vrijednosti 27.430.060,91 kn, od ukupnog iznosa programa dodjele bespovratnih sredstava 300.000.000,00  kn.  

Dokument je dostupan za preuzimanje na:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/6853/

 

VAŽNO!!!

Dana 20. rujna 2018.  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.08  „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ donijelo  je 4. Odluku o financiranju u vrijednosti 21.697.154,69 kn, od ukupnog iznosa programa dodjele bespovratnih sredstava 300.000.000,00  kn.  

Dokument je dostupan za preuzimanje na:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/6853/

 

VAŽNO!!!

Dana 31. kolovoza 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 31. prosinca 2018. godine do kraja dana.

VAŽNO !!!

Dana 24. kolovoza 2018.  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga UP.02.2.2.08  „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ donijelo  je 3. Odluku o financiranju u vrijednosti 102.748.154,69 kn, od ukupnog iznosa programa dodjele bespovratnih sredstava 300.000.000,00  kn.

Dokument je dostupan za preuzimanje na:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskog-odgoja-obrazovanja/

http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/6853/

 

VAŽNO – OBUSTAVA POZIVA 08.06.2018.

Dana 08. lipnja 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja ESF Poziv ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, u periodu od 08. lipnja 2018. u 17:00 sati, pa sve do 01. rujna 2018. godine do 24:00 sata. Kako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 105% ukupno raspoloživog iznosa Poziva. Kako su zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, isti se obustavlja počevši od 08. lipnja 2018. u 17:00, pa do kraja dana 01. rujna 2018. godine.

Po okončanju postupka dodjele za sve zaprimljene projektne prijedloge donijet će se odluka o daljnjem tijeku ovog Poziva uvažavajući sve okolnosti odnosno broj projektnih prijedloga koji neće biti obuhvaćeni financijskom omotnicom, interesu drugih potencijalnih prijavitelja te raspoloživosti sredstava unutar pojedinih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva. Za vrijeme trajanja obustave Poziva nije moguće postavljanje pitanja vezane uz uvjete natječaja odnosno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku nije dužno za vrijeme obustave odgovarati na iste.

 

VAŽNO!

  Dana 18. svibnja 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade  i socijalnu politiku objavilo je dokument ”Pitanja i odgovori br. 6” u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

 

INFORMATIVNA RADIONICA U PULI

Dvanaesta Info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ” održat će se 16. svibnja 2018. godine u Puli, u prostoru Gradske knjižnice i čitaonice Pula – Središnja knjižnica, Kandlerova ulica 39, Pula, s početkom u 11 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://docs.google.com/forms/d/1LaKl0d9zZZ-gHLB7-iV84n2MMgLTNlpgud1RHYjwQe4/edit

Prijave se zaprimaju do ponedjeljka, 14. svibnja 2018. do 17h.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Eventualne dodatne informacije o radionici biti će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

 

INFORMATIVNA RADIONICA U KARLOVCU

Jedanaesta Info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ” održat će se 8. svibnja 2018. godine u Karlovcu, u prostoru Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”, Ljudevita Šestića 1, s početkom u 11 sati.

Cilj  informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://docs.google.com/forms/d/1F2BBon9PXDT89G-Frk2zw6O2WJhqiEU-t_kFb-yapCQ/edit

Prijave se zaprimaju do petka, 4. svibnja 2018. do 17h.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Uz navedenu radionicu, tijekom svibnja planira se održavanje još jedne informativne radionice u Puli.

Sve informacije o datumima, lokacijama, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

 

INFORMATIVNA RADIONICA U ČAKOVCU

Deseta Info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ” održat će se 4. svibnja 2018. godine u Čakovcu, u prostoru Tehnološko – inovacijskog centra Međimurje d.o.o., Bana Josipa Jelačića 22B (srednja zgrada u kompleksu bivše vojarne) s početkom u 12 sati.

Cilj  informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://docs.google.com/forms/d/1eHkmroMcjx0NoHbJ2bl-HF1S7Kv-8PA1fsabVcOJo0M/edit

 

Prijave se zaprimaju do srijede, 2. svibnja 2018. do 17h.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Uz navedenu radionicu, tijekom svibnja planira se održavanje niza radionica i u drugim gradovima Republike Hrvatske.

Sve informacije o datumima, lokacijama, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

 

Obavijest o promjeni termina i lokacija info-radionica

Uz već održane radionice u Zagrebu, Samoboru, Vodicama, Splitu, Zadru i Vukovaru informativne radionice održat će se u sljedećim gradovima prema novom rasporedu.

20.4.2018. – Osijek

24.04.2018. – Dubrovnik

4.05.2018. – Čakovec

8.05.2018. – Karlovac

16.05.2018. – Pula

Sve dodatne informacije o planiranim radionicama, eventualnim promjenama termina kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

 

INFORMATIVNA RADIONICA U DUBROVNIKU

Deveta Info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ” održat će se 24. travnja 2018. godine u Dubrovniku, u Hotelu Valamar Lacroma Dubrovnik (dvorana Elafiti 1), Iva Dulčića 34 (Babin Kuk), s početkom u 15 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://docs.google.com/forms/d/1HBgSD7Y_oNv0j9hRrZTFKk8xbYJP3iKurcfNm2KpbKI/edit

Prijave se zaprimaju do petka, 20. travnja 2018. do 17 h.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Uz navedenu radionicu, tijekom travnja i svibnja planira se održavanje niza radionica u drugim gradovima Republike Hrvatske.

Sve informacije o datumima, lokacijama, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

 

INFORMATIVNA RADIONICA U OSIJEKU

Osma info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ” održat će se 20. travnja 2018. godine u Osijeku, u prostoru Građevinskog fakulteta Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayer, Ulica V. Preloga 3, dvorana 0.5 (prizemlje) s početkom u 12 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://docs.google.com/forms/d/1PP7oun938UotqOEz7rM3QsJvhpR2B3RqrOueQiQcFqI/edit

Prijave se zaprimaju do utorka, 17. travnja 2018. do 15h

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Uz navedenu radionicu, tijekom travnja i svibnja planira se održavanje niza radionica u drugim gradovima Republike Hrvatske.

Sve informacije o datumima, lokacijama, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

VAŽNO!

INFORMATIVNA RADIONICA U VUKOVARU

Sedma Info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ” održat će se 19. travnja 2018. godine u Vukovaru, u prostoru Gradskog muzeja Vukovar, Dvorac Eltz, Županijska 2, Paviljon I., s početkom u 12 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://docs.google.com/forms/d/1V4-59__jJVA_ebn4LIVs9IiHm-BFU1xRvBRMqke9cFk/edit

Prijave se zaprimaju do utorka, 17. travnja 2018. do 15h

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Uz navedenu radionicu, tijekom travnja i svibnja planira se održavanje niza radionica i u drugim gradovima Republike Hrvatske.

Sve informacije o datumima, lokacijama, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

 

 

 

 

Obavijest o promjeni termina info-radionica u Puli i Dubrovniku

Uz već održane radionice u Zagrebu, Samoboru, Vodicama i Splitu, informativne radionice održat će se i u sljedećim gradovima prema novom rasporedu sa izmijenjenim terminima održavanja radionica u Dubrovniku i Puli.

13.04.2018. – Zadar

19.4.2018. – Vukovar

20.4.2018. – Osijek

24.04.2018. – Dubrovnik

4.05.2018. – Čakovec

8.05.2018. – Karlovac

11.05.2018. – Varaždin

16.05.2018. – Šibenik

25.05.2018. – Pula

Sve dodatne informacije o planiranim radionicama, eventualnim promjenama termina kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

 

 

VAŽNO!!!  Dana 05. travnja 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade  i socijalnu politiku objavilo je dokument ”Pitanja i odgovori br. 4” u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!

INFORMATIVNA RADIONICA U ZADRU
 
6. info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ” održat će se 13. travnja 2018. godine u Zadru, IMPACT – Europski Centar za međusektorsku suradnju, Ulica doktor Franje Tuđmana 24/B s početkom u 12 sati.
Cilj  informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.
Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac:https://docs.google.com/forms/d/1sPuK3dFwRzP23OLITWOUOCJibUmO-7xOZzZ9EcGYMrA/edit   

 

Prijave se zaprimaju do srijede, 11. travnja 2018. do 16:00 sati.
Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.
Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.
Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.
Uz navedenu radionicu, tijekom travnja planira se održavanje niz radionica i u drugim gradovima Republike Hrvatske.
Sve informacije o datumima, lokacijama, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

 

 

 

Uz radionice u Zagrebu, Samoboru, Vodicama (5.04.2018.), Splitu (6.04.2018), Vukovaru (19.4.2018.), Osijeku (20.4.2018.) i Puli (27.4.2018.), informativne radionice održat će se i u sljedećim gradovima:

13.04.2018. – Zadar

4.05.2018. – Čakovec

8.05.2018. – Karlovac

11.05.2018. – Varaždin

16.05.2018. – Šibenik

25.05.2018. – Dubrovnik

Sve dodatne informacije o planiranim radionicama kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

 

VAŽNO!!!  Dana 03. travnja 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade  i socijalnu politiku objavilo je dokument ”Pitanja i odgovori br. 3” u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

INFORMATIVNA RADIONICA U SPLITU

5. info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ” održat će se 06. travnja 2018. godine u Splitu, Gradska knjižnica Marko Marulić, Ulica slobode 2, s početkom u 12 sati.

Cilj  informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac:  https://docs.google.com/forms/d/1I7o6M5_khfFjM7jFB-03NY55pNCNyDtESn9ddC20AJY/edit

Prijave se zaprimaju do utorka, 03. travnja 2018.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Uz navedenu radionicu, tijekom travnja planira se održavanje niz radionica i u drugim gradovima Republike Hrvatske.

Sve informacije o datumima, lokacijama, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

 

VAŽNO!

INFORMATIVNA RADIONICA U VODICAMA

Četvrta Info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ” održat će se 5. travnja 2018. godine u Vodicama, Hotel Olympia Sky, Ulica Ljudevita Gaja 6, s početkom u 12 sati.

Cilj  informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac:  https://docs.google.com/forms/d/1tM_nwFU0wWFmFeJwHXXd2REe7a5aCLBTEU4zl5dQ5j8/edit

Prijave se zaprimaju do utorka, 3. travnja 2018.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Uz navedenu radionicu, tijekom travnja planira se održavanje niza radionica i u drugim gradovima Republike Hrvatske.

Sve informacije o datumima, lokacijama, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

VAŽNO!!!  Dana 23. ožujka 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade  i socijalnu politiku objavilo je dokument ”Pitanja i odgovori br. 1” u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

VAŽNO!!!  Dana 23. ožujka 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade  i socijalnu politiku objavilo je dokument ”Pitanja i odgovori br. 2” u okviru Poziva, koji je dostupan za preuzimanje na dnu liste dokumenata.

 

INFORMATIVNA RADIONICA U SAMOBORU

Treća info – radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ” održat će se 28. ožujka 2018. godine u Samoboru, Centar za mlade Bunker (Pučko otvoreno učilište Samobor) , Ulica Savke Dabčević Kučar 8, s početkom u 11 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://docs.google.com/forms/d/1v5vV5r7FI1pJCodK9SytqIuDfkuxX3JsdjD6XpOM0N8/edit

 

Prijave se zaprimaju do utorka 27. ožujka 2018. do 10 h.

Sudjelovanje na info – radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Uz navedenu radionicu, tijekom ožujka i travnja planira se održavanje niz radionica i u drugim gradovima Republike Hrvatske.

Sve informacije o datumima, lokacijama, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

http://mdomsp.gov.hr

 

VAŽNO!

Zbog ograničenog kapaciteta dvorane, više nije moguće popuniti prijavnicu za radionicu u Zagrebu za termin 23. ožujka 2018.

Uz radionice u Zagrebu, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku organizirat će informativne radionice u sljedećim gradovima:

28.03.2018. – Samobor

5.04.2018. – Vodice

6.04.2018. – Split

19.4.2018. – Vukovar

20.4.2018. – Osijek

27.4.2018. – Pula

Informacije o dodatnim gradovima, kao i točnim terminima i lokacijama te načinu prijave za svaku od planiranih radionica potrebno je redovno pratiti relevantne web-stranice.

 

VAŽNO!

DODATNA INFORMATIVNA RADIONICA U ZAGREBU

Dodatna Info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ” održat će se 23. ožujka 2018. godine u Zagrebu, Dječji vrtić Malešnica, Ulica D.Cesarića 4, s početkom u 11 sati.

Cilj informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac:  https://docs.google.com/forms/d/1Ni74GJNHNnom2rwKYMwdORlma-2z2Xq9y-EOFpXOc3s/edit

Prijave se zaprimaju do srijede, 21. ožujka 2018. do 11:00 sati.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Uz navedenu radionicu, tijekom ožujka i travnja planira se održavanje niz radionica u drugim gradovima Republike Hrvatske.

Sve informacije o datumima, lokacijama, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

http://mdomsp.gov.hr

 

VAŽNO!

Zbog ograničenog kapaciteta dvorane, više nije moguće popuniti prijavnicu za radionicu u Zagrebu za termin 19. ožujka 2018. Međutim, zbog velikog interesa, u Zagrebu će biti organizirana i dodatna radionica.

Sve informacije o datumu, lokaciji, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na relevantnim web stranicama.

 

INFORMATIVNA RADIONICA U ZAGREBU

Prva Info-radionica u sklopu ESF otvorenog trajnog Poziva ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja ” održat će se 19. ožujka 2018. godine u Zagrebu, Dječji vrtić Malešnica, Ulica D.Cesarića 4, s početkom u 11 sati.

Cilj prve informativne radionice je pružiti osnovne informacije o ciljevima i prihvatljivim aktivnostima Poziva, a usmjerena je na predstavnike potencijalnih prijavitelja i njihovih partnera.

Za prijavu sudjelovanja potrebno je popuniti on-line prijavni obrazac: https://docs.google.com/forms/d/1YaZ0jj7ML-UxIfnf6s8-9VeqLKHW6gQ6q0ycnTWIsnM/edit

 

Prijave se zaprimaju do petka, 16. ožujka 2018 do 11:00 sati.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator će za sve sudionike osigurati osvježenje tijekom pauze.

Napominjemo kako je broj sudionika na radionici ograničen te je uputno da na radionici sudjeluje po 1 do najviše 2 predstavnika koji će biti izravno uključeni u pripremu i/ili provedbu projekta.

Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će povratno obaviješteni o njenom statusu.

Uz navedenu radionicu, tijekom ožujka planira se održavanje dodatne radionice u Zagrebu te niz radionica u drugim gradovima Republike Hrvatske.

Sve informacije o datumima, lokacijama, kao i načinu prijave bit će pravovremeno objavljene na web stranicama:

https://strukturnifondovi.hr

www.esf.hr

http://mdomsp.gov.hr

 


Dokumenti