Odgojno-obrazovni sustav mora omogućiti svim građanima kvalitetno obrazovanje te stjecanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za zapošljavanje, društvenu uključenost, aktivno građanstvo i osobno ostvarenje.

U svrhu izjednačavanja mogućnosti za potpuno uključivanje učenika s teškoćama u život zajednice kojoj pripadaju, tijekom njima primjerenog odgoja i obrazovanja te podizanja kvalitete njihova života, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta sustavno osigurava profesionalnu, programsku i materijalnu potporu sustavu odgoja i obrazovanja.

Kroz ovu shemu dodjele bespovratnih sredstava planira se, putem uključivanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, pružiti potpora uključivanju učenika s teškoćama u redovite i posebne osnovnoškolske/srednjoškolske ustanove te pružiti podrška uspostavi sustava neposredne profesionalne potpore učenicima s teškoćama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.


Dokumenti