Najava poziva na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura 54+“

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: Najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Područje: Socijalna uključenost

Prihvatljivi prijavitelji:

  • organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija; udruga u području kulture i umjetnosti; zaklada te neprofitna zadruga koja u svom temeljnom aktu ima navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost)
  • ustanove u kulturi
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sažetak:

Osobe starije životne dobi često su nedovoljno uključene u život zajednice te iz različitih razloga u ograničenoj mjeri sudjeluju u kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Ti razlozi mogu biti geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr. Manjak svijesti o potrebama za specifičnom vrstom stručnog usavršavanja u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine dodatno nepovoljno utječe na dostupnost njima namijenjenih kulturnih sadržaja. Povećana mogućnost pristupa takvim sadržajima doprinosi kvaliteti njihova života, aktivaciji i većoj uključenosti u društvo.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj operacije: socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima

Ciljane skupine:

  • osobe starije od 54 godine
  • stručnjaci iz područja kulture i umjetnosti

Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva za dostavu projektnih prijedloga osigurano je 20.000.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava: Najmanji je iznos zatraženih bespovratnih sredstava 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava 1.000.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekata: Nije zatraženo.