NAJAVA: Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“

Fond: Europski socijalni fond.

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva).

Status: NAJAVA.

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture.

Područje: Socijalna uključenost.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, udruga u području socijalnih djelatnosti);
  • ustanove u kulturi;
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi partneri:

  • organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, udruga u području socijalnih djelatnosti);
  • ustanove u kulturi;
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sažetak:

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren je na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.). Povećana mogućnost pristupa takvim sadržajima pomaže mladima da razviju društvene i kulturne veze te vještine i znanja koja, osim što doprinose njihovom osobnom razvoju, pomažu i njihovoj boljoj integraciji u društvo.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u srednjim školama, posebno u manje razvijenim područjima RH, aktivnosti pripreme i provedbe umjetničkih radionica za mlade u nepovoljnom položaju te priprema i realizacija kulturno-umjetničkih programa ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija i udruga u području kulture i umjetnosti.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Opći cilj operacije: bolja socijalna uključenost mladih, posebice mladih u nepovoljnom položaju, većim sudjelovanjem u kulturnim i umjetničkim aktivnostima i sadržajima

Specifični ciljevi operacije:

  • razvijanje socijalnih i kreativnih vještina i znanja koja doprinose socijalnom uključivanju mladih, posebno mladih u nepovoljnom položaju, sprječavanju njihovog ulaska u NEET skupinu te antisocijalnog ponašanja;
  • poboljšanje pristupa mladih, posebno mladih u nepovoljnom položaju, kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima.

Ciljane skupine: mladi u dobi od 15 do 25 godina, posebno mladi u nepovoljnom položaju, poput osoba s invaliditetom ili pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina.

Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva za dostavu projektnih prijedloga osigurano je 18,000.000,00 kuna.

Iznos bespovratnih sredstava: Najmanji je iznos zatraženih bespovratnih sredstava 100.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava 1,000.000,00 HRK, ovisno o skupini aktivnosti na koju se projektni prijedlog odnosi.

Sufinanciranje projekata: Nije zatraženo.