NAJAVA NATJEČAJA:”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

Status: u najavi

Vrijednost natječaja: 300.000.000,00 kn

Fond: Europski socijalni fond

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

Sažetak: U okviru operacije ”Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”, koja se planira u modalitetu otvorenog trajnog Poziva, financirat će se projekti koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i poslovnog života obitelji s uzdržavanim članovima kroz unaprjeđenje usluga i produljenje radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa. Projekti će poticati inovativan pristup u osiguranju produljenog radnog vremena novim načinima kombiniranja produljenog boravka, poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada s ciljem veće dostupnosti, priuštivosti i obuhvaćenosti djece programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Operacija ukupne vrijednosti 300.000.000,00 kn namijenjena je dječjim vrtićima te jedinicama lokalne ili područne (regionalne) samouprave kao potencijalnim prijaviteljima odnosno partnerima u okviru Poziva.