Izmjene Poziva za izravnu dodjelu sredstava Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“

Dana 24. lipnja 2020. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputilo je Petrinjskoj razvojnoj agenciji PETRA izmjene Poziva za dostavu prijedloga operacije „Uspostava usluga Poduzetničko društvenog centra Petrinje“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.i.2 „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Izvršene izmjene odnose se na produljenje roka za prijavu projektnih prijedloga te ažuriranje opisa pokazatelja i potrebne dokazne dokumentacije. Tekst Kratkog sažetka izmijenjenog Poziva nalazi se OVDJE.