Europska komisija objavila “ESF ex-post evaluaciju za programsko razdoblje 2007. -2013.”

BRUXELLES – Europska komisija je 5. siječnja 2017. godine na svojoj Internet stranici objavila Izvješće o provedenoj evaluaciji ulaganja u okviru Europskog socijalnog fonda za programsko razdoblje 2007. -2013. Prema provedenoj evaluaciji, u razdoblju između 2007. i 2014. godine, Europski socijalni fond pružio je osnovnu podršku za provedbu nacionalnih i EU prioriteta za pametan, održiv i uključiv rast, uključujući i ciljeve Europe 2020 i preporuke za države članice u okviru Europskog semestra.

U okviru predmetnog izvješća objavljena su i posebna izvješća za svaku državu članicu te time i Republiku Hrvatsku. Izvješća sadrže pregled glavnih rezultata evaluacije za predmetno programsko razdoblje sve do kraja 2014. godine, dok se za Republiku Hrvatsku odnose na razdoblje od pristupanja Europskoj uniji.

Evaluacijsko izvješće „ESF ex-post Evaluation Syntesys 2007-2013“ uz popratna izvješća dostupno je putem sljedeće poveznice: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2684&furtherNews=yes