Donesene Odluke o financiranju za šest operacija iz 2. Faze mjera Aktivne politike zapošljavanja HZZ-a u vrijednosti 2,1 milijardu kuna

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ donijelo je 30. listopada 2018. šest Odluka o financiranju u vrijednosti 2,1 milijardi kuna iz 2. Faze mjera Aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nakon provedenih postupaka izravne dodjele sredstava Odluke o financiranju donesene su za šest operacija financiranih iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF). Riječ je o operacijama u sklopu Poziva Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1. „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ te u sklopu Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.

U sklopu Prioritetne osi 1. „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ za operacije:

  1. Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina i edukacija nezaposlenih osoba – Faza 2, Specifičnog cilja 8.i.1. Povećanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih i osoba čije vještine ne odgovaraju potrebama tržišta rada (UP.01.1.1.02.0001)

Odluka o financiranju nalazi se OVDJE

  1. Podrška samozapošljavanju – Faza 2, Specifičnog cilja 8.i.2 Povećanje održivog samozapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice žena, (UP.01.1.2.02.0001)

Odluka o financiranju nalazi se OVDJE

  1. Zadržavanje radnika u zaposlenosti – Faza 2, Specifičnog cilja 8.i.3 Očuvanje radnih mjesta, zadržavanje u zaposlenju radnika koji su proglašeni viškom te jačanje brzog ponovnog zapošljavanja osoba koje su postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom (UP.01.1.3.02.0001)

Odluka o financiranju nalazi se OVDJE

  1. Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade – Faza 2, Specifičnog cilja 8.ii.1 Povećanje zapošljavanja i integracije dugotrajno nezaposlenih iz NEET skupine na tržište rada (UP.01.2.0.02.0001)

Odluka o financiranju nalazi se OVDJE

  1. Provedba mjera APZ za mlade (IZM) – Faza 2, Specifičnog cilja 8.ii.1 Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada (UP.01.2.0.03.0001)

Odluka o financiranju nalazi se OVDJE

Odluka o izmjeni Odluke o financiranju nalazi se OVDJE

U sklopu Prioritetne osi 2. „Socijalno uključivanje“ za operaciju:

  1. Provedba javnih radova za teže zapošljive skupine – Faza 2, Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije (UP.02.1.1.09.0001)

Odluka o financiranju nalazi se OVDJE