Donesena Odluka o financiranju operacije „SHARE – Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi“ Ministarstva rada i mirovinskoga sustava – Uprave za mirovinski sustav

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava – Upravi za mirovinski sustav za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1. „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ OP ULJP-a (UP.01.3.2.03) donijelo je 26. travnja 2018. godine Odluku o financiranju operacije „SHARE – Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi.“ Ključni podaci koji se prikupljaju u SHARE bazi podataka posebno su važni za reformske procese, posebice prilikom izrade mirovinskih, zdravstvenih ili socijalnih politika u okvirima pojedinih ministarstva ili posebnih zavoda u javnoj upravi.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 9.983.493,87 HRK. Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.