Donesena Odluka o financiranju operacije „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“ Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Zavodu za unapređivanje zaštite na radu (ZUZR) za dostavu prijedloga operacije „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1. „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ OP ULJP-a (broj Poziva: UP.01.3.2.05) donijelo je 11. srpnja 2018. godine Odluku o financiranju.

Ukupna vrijednost operacije „Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu“ i iznos bespovratnih sredstava je 5.046.422,40 HRK.

U sklopu ove operacije unaprijedit će se sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao ključni dionik razvit će vlastite kapacitete usavršavanjem u europskim institucijama i izradom potrebnih alata ojačati ulogu servisa građanima. Razvit će se informacijski sustavi upravljanja i praćenja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, metodološki online alat za procjenu rizika i deset OiRA alata, sustav e-učenja i edukativni alati za preventivne aktivnosti u području sigurnosti i zaštite zdravlja radnika.

Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.