Donesena Odluka o financiranju operacije „Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom)“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za dostavu prijedloga operacije „Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom)“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Specifičnog cilja 8.i.3 „Očuvanje radnih mjesta, zadržavanje u zaposlenju radnika koji su proglašeni viškom te jačanje brzog ponovnog zapošljavanja osoba koje su postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom“, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ (UP.01.1.3.05), donijelo je 13. travnja 2021. godine Odluku o financiranju.

Ukupna vrijednost operacije „Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim COVID-19 (koronavirusom)“ i iznos bespovratnih sredstava je 836.000.000,00 HRK.

U sklopu ove operacije provodit će se aktivnosti dodjele potpore za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom (COVID-19) narušena gospodarska djelatnost, čime će se doprinijeti zadržavanju radnika u zaposlenosti, osiguravanju stabilnog dohotka radnicima te ublažavanju negativnih posljedica COVID-19 pandemije na tržište rada u cjelini.

Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.