Donesena Odluka o financiranju operacije „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1. „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ OP ULJP-a (UP.01.3.2.02) donijelo je 20. listopada 2017. godine Odluku o financiranju operacije Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pod nazivom „Poticanje obrazovanja za vezane obrte temeljene na sustavu naukovanja.“ Cilj operacije je usvajanje znanja i vještina kao ključnih kompetencija za poduzetništvo i obrt s ciljem poticanja rasta i razvoja poduzetništva i obrta.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 67.850.000,00 HRK. Odluka o financiranju nalazi se ovdje.