Donesena Odluka o financiranju operacije Ministarstva zdravstva „Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove“

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu zdravstva za dostavu prijedloga operacije „Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.04.1.1.26) 16. lipnja 2020. godine donijelo je Odluku o financiranju operacije Ministarstva zdravstva „Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove“.
Operacijom će se financirati aktivnosti uspostave sustava akreditacije za zdravstvene ustanove, jačanje institucionalnih i organizacijskih kapaciteta za provođenje akreditacije, praćenje kvalitete skrbi i sigurnosti pacijenata s ciljem poboljšanja kvalitete usluga zdravstvene zaštite, zdravstvene skrbi, učinkovitosti rada i razvoja zdravstvenog sustava, kao i jačanja povjerenja javnosti u zdravstveni sustav.
Ukupna vrijednost i iznos bespovratnih sredstava za operaciju „Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove“ je 14.772.000,00 HRK.  Odluka o financiranju nalazi se u prilogu.