Donesena Odluka o financiranju operacije „Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava – Upravi za tržište rada i zapošljavanje za dostavu prijedloga operacije „Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1. „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“, Specifičnog cilja 8.vii.2 „Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. (broj Poziva: UP.01.3.2.06) donijelo je 20. prosinca 2018. godine Odluku o financiranju.

Tijekom provedbe ove operacije (u suradnji s partnerima Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom udrugom poslodavaca, Hrvatskom obrtničkom komorom i Strukovnom udrugom djelatnika u upravljanju ljudskim resursima – CENTAR HR) predviđena je izrada 200 standarda zanimanja za strukovna zanimanja i područje obrazovanja odraslih, uspostava novog internetskog sučelja, revizija i izrada nove Ankete o standardu zanimanja te Smjernica za izradu standarda zanimanja, izrada unaprijeđene Metodologije za izradu tumačenja profila sektora i izrada 15 novih profila sektora, nadogradnja analitičke platforme i publiciranja podataka, ažuriranje NKZ-a (Nacionalne klasifikacije zanimanja), implementacija ESCO-a (Europske klasifikacije vještina, kompetencija, kvalifikacija i zanimanja) u NKZ te izrada aplikacije za regulirane profesije.

Ukupna vrijednost operacije „Implementacija HKO-a i razvoj alata u povezivanju obrazovanja i tržišta rada“ i iznos bespovratnih sredstava je 25.015.165,00 HRK.

Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.