Donesena Odluka o financiranju operacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama“

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u sklopu Poziva Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za dostavu prijedloga operacije „Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Specifičnog cilja 8.vii.2 „Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ (broj Poziva: UP.01.3.2.10), donijelo je 15. lipnja 2020. godine Odluku o financiranju predmetne operacije.

Ukupna vrijednost operacije „Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu i podrška regularnim migracijama“ i iznos bespovratnih sredstava je 19.638.634,28 HRK.

U sklopu ove operacije provodit će se aktivnosti koje razvijaju nove i unapređuju postojeće usluge Hrvatskog  zavoda za zapošljavanje (HZZ-a) vezano za međunarodno posredovanje, mobilnost kroz EURES mrežu i podršku regularnim migracijama. To podrazumijeva jačanje kapaciteta HZZ-a, odnosno odgovarajuću edukaciju i osposobljavanje osoblja, kako u pogledu stručnog znanja tako i općeg razvoja i vještina upravljanja, komunikacijskih vještina, nadogradnje vještina na području ICT-a, a radi poboljšanja opsega i kvalitete pruženih usluga. Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.