Donesena Odluka o financiranju operacije Državne geodetske uprave „Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a“

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Državnoj geodetskoj upravi za dostavu prijedloga operacije „Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.04.1.1.35) donijelo je Odluku o financiranju operacije Državne geodetske uprave „Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a“.

Operacijom će se financirati nadogradnja ZIS sustava (Zemljišno informacijskog sustava) kroz modul za praćenje pokazatelja uspješnosti rada u katastarskim uredima i analizu kvalitete grafičkog i pisanog dijela katastarskog operata, te pripremiti edukacijski materijali za platformu e-učenje u svrhu edukacije zaposlenika koji rade u ZIS sustavu.

Ukupna vrijednost i iznos bespovratnih sredstava za operaciju „Implementacija e-učenja u sustav DGU i unaprjeđenje ZIS-a“ je 4.222.530,74 HRK.  Odluka o financiranju nalazi se u prilogu.