Odluka o financiranju operacije „e-Poslovanje“ Ministarstva uprave

ZAGREB – Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu uprave za dostavu prijedloga operacije koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 „Dobro upravljanje“, Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ za operaciju „e-Poslovanje“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (broj Poziva: UP.04.1.1.16) donijelo je Odluku o financiranju operacije Ministarstva uprave pod nazivom „e-Poslovanje“. Cilj operacije je jačanje učinkovitosti javne uprave koje će doprinijeti poboljšanju poslovne klime u Republici Hrvatskoj olakšavanjem poslovanja gospodarskih i drugih poslovnih subjekata.

Ukupna vrijednost operacije i iznos bespovratnih sredstava je 50.983.989,90 HRK. Odluka o financiranju nalazi se OVDJE.