Poziv za izravnu dodjelu sredstava Gradu Petrinji za dostavu prijedloga operacije „Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje“

Dana 12. srpnja 2019. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputilo Gradu Petrinji Poziv za dostavu prijedloga operacije „Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje“ koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“ Specifičnog cilja 9.i.2 „Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih projekata za obnovu 5 nerazvijenih pilot područja“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Ovim Pozivom ukupne vrijednosti 10.000.000,00 kn financirat će se otvaranje novih radnih mjesta odnosno smanjenje broja nezaposlenih osoba kroz jačanje malog i srednjeg poduzetništva dodjelom potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje radnika, stručno usavršavanje, polaganje stručnih i strukovnih ispita, promociju održivog i kvalitetnog zapošljavanja te za konzultantske usluge usmjerene razvoju poslovanja, namijenjenih stanovnicima grada Petrinje.

Više o Pozivu nalazi se OVDJE.