Dodjela bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Petrinje

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 09.07.2019. do 31.12.2019.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: Socijalno uključivanje

Sažetak: Ovim Pozivom želi se potaknuti otvaranje novih radnih mjesta odnosno smanjenje broja nezaposlenih osoba na području Grada Petrinje kroz jačanje malog i srednjeg poduzetništva dodjelom potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje radnika, stručno usavršavanje, polaganje stručnih i strukovnih ispita, promociju održivog i kvalitetnog zapošljavanja te za konzultantske usluge usmjerene razvoju poslovanja, namijenjenih stanovnicima Grada Petrinje.

Navedeno će rezultirati povećanjem konkurentnosti istih na tržištu te time i doprinijeti ukupnom razvoju Grada Petrinje, odnosno poboljšanju gospodarskih te socio-ekonomskih uvjeta u njemu.