Donesena Odluka o financiranju operacije Ministarstva financija „Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola“

ZAGREB – Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravljačko tijelo Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ nakon provedenog postupka izravne dodjele sredstava u okviru Poziva Ministarstvu financija za dostavu prijedloga operacije „Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola“ koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11.i.1 „Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ (UP.04.1.1.29) 26. ožujka 2021. godine donijelo je Odluku o financiranju operacije Ministarstva financija „Jačanje sustava fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola“ (UP.04.1.1.29.0001).

Ovom operacijom unaprijedit će se sustav fiskalne odgovornosti i sustava unutarnjih kontrola u javnoj upravi. Projektom će se uspostaviti integrirano IT rješenje za podršku i upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i unutarnjih kontrola u javnom sektoru RH te jačati kapaciteti državnih i javnih službenika sa svrhom ostvarenja učinkovite i fiskalno odgovorne javne uprave.

Ukupna vrijednost i iznos bespovratnih sredstava za navedenu operaciju iznosi 3.865.843,17 HRK. Odluku o financiranju možete pronaći OVDJE.