Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: otvoren od 17.04.2020. do 31.12.2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: dobro upravljanje, državna i javna uprava

Sažetak: Ovaj Poziv namijenjen je uspostavi integriranog informacijskog sustava za podršku i upravljanje cjelovitim sustavom fiskalne odgovornosti i unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske s ciljem stvaranja učinkovite i fiskalno odgovorne javne uprave te povećanja zakonitosti poslovanja i transparentnijeg korištenja proračunskih sredstava.


Dokumenti