V.R.I.S.A.K. Baranje

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava: Umjetnost i kultura za mlade


Korisnik: Udruga za ruralni turizam Đola i partneri Općina Kneževi Vinogradi i Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek

Vrijednost projekta: 111.612,99 EUR (840.948,05 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 14 mjeseci (24.4.2018. – 24.6.2019.)

Sudionici projekta – mladi u dobi od 15 do 25 godina

  • Cilj projekta:

Omogućiti mladim osobama iz ruralnih općina Baranje pristup i participaciju u kulturnim i umjetničkim sadržajima utemeljenim na neistraženoj kulturnoj-povijesnoj baštini Baranje.

  • Aktivnosti ostvarene projektom:

Mladi u dobi od 15 do 25 godina s područja Općina Darda i Kneževi Vinogradi su kroz 68 održanih edukativnih i kreativnih radionica i 14 javnih prikaza kulturnih i umjetničkih sadržaja stekli znanja o neistraženoj kulturnoj baštini Baranje. Konkretno riječ je o mitovima, bajkama i legendama Baranje, koje su, nakon evidentiranja kasnije dokumentirali fotografijom, tekstom i audiozapisom. Pripremljeni materijali koriste se na programima i manifestacijama na području Baranje kao i na raznim javnim izložbama.

Rezultat svih provedenih aktivnosti objedinjen je u monografiji, a tiskana je ilustrirana knjiga za djecu čiji su autori mladi uključeni u projekt te je izdana kulturno-turistička brošura „Mitovi i legende Baranje“.

Saznaj više detalja o projektu na https://www.ruralniturizam-djola.hr/projekti/vrisak-baranje