Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja dječjeg vrtića općine Župa Dubrovačka

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava: Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja


Korisnik: Dječji vrtić „Župa dubrovačka“

Vrijednost projekta: 1.689.402,65 EUR (12.728.804,26 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 16 mjeseci (1.2.2019. – 1.8.2021.)

  • Cilj projekta:

Ojačati provedbene kapacitete dječjeg vrtića, i operativne i institucionalne. Projekt ima za cilj osigurati dostatni prostor kako bi sva djeca bila upisana, do trenutka izgradnje novog dječjeg vrtića, uz osiguranje smjenskog, produljenog i popodnevnog rada vrtića. Edukacija zaposlenika radi uvođenja dodatnih 8 programa, a sve u cilju poboljšanja cjelokupne kvalitete odgojno-obrazovnog rada.

  • Aktivnosti ostvarene projektom:

Ovim projektom u suradnji s općinom Župa dubrovačka produljenjem radnog vremena i uvođenjem razvojnih programa unaprijeđene su usluge Vrtića. Osigurano je poticajno okruženje djece što je omogućilo skladniji poslovni i obiteljski život uzdržavanim članovima koji su uključeni u redovne programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na način da su osigurani produljeni (za 569 djece), smjenski (480 djece), popodnevni rad (64 djece) i rad subotom (1187 djece).

Održano je 25 stručnih edukacija za odgajateljice i stručne suradnice. Zasnovan je radni odnos s 27 novih odgojiteljica na puno radno vrijeme. Opremljena je i jedna senzorna soba sa svom opremom i stavljena u funkciju za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Saznaj više detalja o projektu na https://www.vrtic-zupa-dubrovacka.hr/o-nama/obavijesti/item/187-projekt-unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-i-predskolskog-odgoja-i-obrazovanja-djecjeg-vrtica-opcine-zupa-dubrovacka