Učim, radim, pomažem

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava: Zaželi – Program zapošljavanja žena


Korisnik: Udruga osoba s intelektualnim teškoćama „Jaglac“ Orahovica i partneri Hrvatski zavod za zapošljavanja, Područni ured Virovitica, Centar za socijalnu skrb Slatina i Udruga za pomoć osobama s invaliditetom Orahovica

Vrijednost projekta: 204.852.63 EUR (1.543.462,16 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 30 mjeseci (30.5.2018. – 30.11.2020.)

Sudionici projekta nezaposlene žene, pripadnice ranjivih skupina

  • Cilj projekta:

Smanjiti nezaposlenost i socijalnu isključenost zapošljavanjem žena, pripadnica ranjivih skupina, za pomoć osobama s invaliditetom, starijim osobama i drugim osobama u nepovoljnom položaju te kroz edukaciju odnosno osposobljavanje povećati njihovu konkurentnost na tržištu rada.

Olakšati pristup tržištu rada za 6 pripadnica ranjivih skupina na području djelovanja Udruge Jaglac unaprjeđenjem njihovih radnih potencijala i zapošljavanjem u lokalnoj zajednici za brigu o 30 osoba u potrebi pružajući im usluge potpore i podrške u obavljanju svakodnevnih aktivnosti te uključivanju u život zajednice.

  • Aktivnosti ostvarene projektom:

Zaposleno je 8 žena, pripadnica ranjivih skupina, za pružanje usluge pomoći u kući za čak 60 korisnika. Tijekom provedbe projekta 6 zaposlenih žena završilo je programe dodatnog obrazovanja čime su postale konkurentnije na tržištu rada u razdoblju nakon završetka projekta.

Saznaj više detalja o projektu na https://udrugamrorah.hr/