Specijalistički diplomski stručni studij optometrije – Specialist Graduate Professional Study in Optometry

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava: Internacionalizacija visokog obrazovanja


Korisnik: Veleučilište Velika Gorica i partner Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih

Vrijednost projekta: 238.313.12 EUR (1.795.570,23 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 26 mjeseci (12.10.2018. – 12.12.2020.)

Sudionici projektanastavnici i studenti Veleučilišta

  • Cilj projekta:

Razvoj novog specijalističkog diplomskog studija Optometrije na engleskom jeziku koji je jedinstven u Republici Hrvatskoj uz izradu kurikuluma novog programa na hrvatskom i engleskom jeziku.

  • Aktivnosti ostvarene projektom:

Razvijen kurikulum novog studija na temelju provedene analize tržišta uz javnu objavu na internetskim stranicama projekta kako bi bio dostupan svim zainteresiranima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Uspostavljeno e-učenje novog studijskog programa na engleskom jeziku. Izrađeni didaktički materijali za e-učenje koji su implementirani na platformu e-učenja uz uspješno provedeno testiranje i evaluaciju od strane studenata i nastavnika Veleučilišta.

Održane su radionice za nastavnike uz osiguranje tečaja engleskog jezika čime su ojačani su i profesionalni kapaciteti Veleučilišta.

Novi studij promoviran je na međunarodnim sajmovima visokoškolskog obrazovanja u Rumunjskoj, Bugarskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Sloveniji i Srbiji s ciljem privlačenja potencijalnih studenata novog studijskog programa.

Saznaj više detalja o projektu na https://vvg.hr/mobilnost/