Razvoj mreže klubova za zapošljavanje na području Šibensko-kninske županije

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III


Korisnik: Centar za socijalnu inkluziju Šibenik uz partnere Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, Centar za socijalnu skrb Šibenik, Industrijsko – obrtnička škola Šibenik, Srednja škola Lovre Montija, Knin i Medicinska škola Šibenik

Vrijednost projekta: 126.683.19 EUR (954.494,50 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 30 mjeseci (11.4.2019. – 11.10.2021.)

Sudionici projekta dugotrajno nezaposleni, osobe s invaliditetom, branitelji, žene, mladi i osobe starije od 50 godina

  • Cilj projekta:

Doprinijeti učinkovitoj provedbi županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala povećanjem zapošljivosti ranjivih skupina na podruju Šibensko-kninske županije.

Organizacija klubova za zapošljavanje prilagođenih potrebama osoba u nepovoljnom položaju koje već jesu na tržištu rada u kojima sudionici razvijaju svoja znanja i vještine.

Također, i učenicima osnovnih i srednjih škola koji tek trebaju ući na tržište rada pripremit će se informativni materijali, organizirati radionice o zapošljavanju i terenski posjeti organizacijama i institucijama uključenim u zapošljavanje mladih ljudi.

  • Aktivnosti ostvarene projektom:

Kroz 8 provedenih ciklusa klubova za zapošljavanje održane su radionice i individualna savjetovanja u kojima je sudjelovalo 50 nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina. Sudjelovanjem u projektnim aktivnostima sudionici su unaprijedili postojeće vještine, stekli nove, usavršili se za konkretne, aktivne korake u pronalasku posla te im je pružena podrška tijekom cjelokupnog procesa.

U aktivnosti istraživanja o informiranosti učenika/ca osnovnih i srednjih škola sudjelovalo je 52 učenika iz dvije osnovne škole i 156 učenika/ca iz tri srednje škole.

Izrađen je „Plan i program kontinuiranog provođenja klubova za zapošljavanje“ prilagođen osobama s intelektualnim teškoćama, brošura „Hoću posao“ sa osnovnim informacijama o klubovima za zapošljavanje, te za potrebe učenika i brošura „Plan nakon srednje“. Dodatno i pilot program osposobljavanja za uslužno-turistička zanimanja za osobe s invaliditetom.

Saznaj više detalja o projektu na https://www.ioss.hr/solidarnost_18.php