“Zajedno jači”

Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 85.093,53 €
EU sufinancira: 85.093,53 € 100%
Prioritet / Mjera: Prioritet 5 / Mjera 5.2
Natječaj: Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za Podršku razvoju civilnoga društva
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: „SRCE” – Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji
Kontakt nositelja projekta: +385 1 2060 462