Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija – ECONQUAL

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja ekonomista kroz razvoj standarda kvalifikacija u polju ekonomije te unapređenje studijskih programa uz razvoj i korištenje modernih metoda učenja i poučavanja. Ostvarenje specifičnih ciljeva projekta temeljit će se na preporukama najbolje svjetske i europske prakse i načelima HKO-a, a rezultirat će pripremljenom dokumentacijom za upis standarda kvalifikacija u Registar HKO. Projektni cilj će se ostvariti kroz suradnju, integraciju i koordinaciju svih relevantnih dionika u oblikovanju visokoobrazovnih programa u polju ekonomije.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 522.201,59 €
EU sufinancira: 496.059,67 € 95%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.1
Natječaj: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet
Kontakt nositelja projekta: 051 355 111