Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede

Postojeći preddiplomski studiji poljoprivrede nisu usklađeni s tržištem rada i ne temelje se na ishodima učenja. Suradnjom različitih dionika – fakulteti, poslodavci, lokalna samouprava – kroz analizu tržišta rada izraditi će se standardi zanimanja, standardi kvalifikacija i skupovi ishoda učenja za prvostupnike poljoprivrede te unaprijediti postojeći programi Agronomskog fakulteta i izraditi novi studijski program preddiplomskog studija Poljoprivrede na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Ciljne skupine projekta su: studenti, nastavnici i suradnici te poslodavci.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 368.228,12 €
EU sufinancira: 349.816,72 € 95%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.1
Natječaj: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera
Kontakt nositelja projekta: 031 554 801
Web stranica: http://www.pfos.hr/