Unapređenje studijskog programa Dentalna medicina u skladu s HKO

Projektom se unapređuje i usklađuje studijski program dentalne medicine s programima u EU, razvojem programa stručne prakse koji će biti iskazan ishodima učenja u skladu s HKO. Tijekom projekta 80 studenata će provesti praksu u 40 suradnih stomatoloških ordinacija, koje će ju nastaviti redovno provoditi nakon završetka projekta. Programom stručne prakse koji će se ovim projektom razviti studentima će se omogućiti stjecanje potrebnog kliničkog iskustva prije završetka studija, te će odmah nakon završetka studija biti u mogućnosti započeti sa samostalnim radom, kako predviđaju EU strategije.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 335.300,99 €
EU sufinancira: 318.535,94 € 95%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.1
Natječaj: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Sveučilište u Zagrebu, STOMATOLOŠKI FAKULTET