Uloga sindikata u jačanju socijalnog dijaloga na razini kompanije i lokalnoj razini

Cilj projekta je razvoj socijalnog dijaloga na razini kompanije i na lokalnoj razini te razvoj organizacijskih sposobnosti sindikata što je potrebno kako bi se ostvarila uspješna suradnja između sindikalnih saveza i njihovih lokalnih podružnica. Provedbom projekta će se stvoriti uvjeti za prevladavanje glavne zapreke socijalnom dijalogu, a što je nedostatak iskustva. Poboljšanjem sindikalnih znanja i vještina će se povećati njihov kapacitet za učinkovito zastupanje radnika u socijalnom dijalogu.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 99.538,59 €
EU sufinancira: 88.569,44 € 89%
Prioritet / Mjera: Prioritet 5 / Mjera 5.1
Natječaj: Jačanje socijalnog dijaloga
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Federacja Związków Zawodowych METALOWCY