Ugovor o nabavi roba br. IPA4.1.1.2.01.02.c04

Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 49.226,83 €
EU sufinancira: 41.842,80 € 85%
Prioritet / Mjera: Prioritet 1 / Mjera 1.2b
Natječaj: Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška LOT 4
Vrsta natječaja: Nabava roba

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Unit Export Limited