„SVAKO DIJETE IMA PRAVO NA OBRAZOVANJE”

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Prioritetna os: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Investicijski prioritet: 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija

Specifični cilj: 10.3.1. Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama za učenike iz skupina u nepovoljnom položaju

O projektu:

Ciljne skupine projekta su 74 učenika s teškoćama u razvoju i 52 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 1.239.838,74 €
EU sufinancira: 1.053.862,93 € 85%
Natječaj: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza III
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Grad Velika Gorica
Kontakt nositelja projekta: ured.gradonacelnika@gorica.hr
Web stranica: http;/ /www.gorica.hr