Razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i diplomskih studijskih programa u kineziologiji

Opći cilj projekta je unaprjeđenje diplomskih studijskih programa na Kineziološkom fakultetu u Splitu u suradnji s partnerima Hrvatskim kineziološkim savezom, Udrugom diplomiranih studenata Kineziološkog fakulteta u Splitu, Hrvatskim paraolimpijskim odborom. Specifični ciljevi projekta su razvoj 4 standarda zanimanja, razvoj 5 standarda kvalifikacija u podsektoru Sport na 7. razini HKO-a prema potrebama tržišta rada, te razvoj 2 kurikuluma diplomskih studijskih programa na Kineziološkom fakultetu u Splitu u skladu s predloženim standardima kvalifikacija.


Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 77.603,10 €
EU sufinancira: 73.722,94 € 95%
Prioritet / Mjera: Prioritet 3 / Mjera 3.1
Natječaj: Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Kineziološki fakutlet Split
Kontakt nositelja projekta: 021 302 440