Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja

Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 22.205.882,26 €
EU sufinancira: 22.205.882,26 € 100%
Prioritet / Mjera: Prioritet 1 / Mjera 1.1
Natječaj: Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja
Vrsta natječaja: Neposredna dodjela bespovratnih sredstava

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Kontakt nositelja projekta: +385 1 6126 000
Web stranica: http://www.hzz.hr/