Osnaživanje ženskih organizacija civilnog društva za širenje servisa pomoći i podrške ženama koje su prživjele različite oblike rodno utemeljenog nasilja

Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 95.385,91 €
EU sufinancira: 95.385,91 € 100%
Prioritet / Mjera: Prioritet 5 / Mjera 5.2
Natječaj: Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Centar za žene žrtve rata ROSA