Osnaživanje udruga udomitelja za djecu

Informacije

Ukupna vrijednost projekta: 78.308,14 €
EU sufinancira: 78.308,14 € 100%
Prioritet / Mjera: Prioritet 5 / Mjera 5.2
Natječaj: Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Trajanje:

Nositelj i partneri

Nositelj projekta: Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje